naszemiasteczka.pl

budownictwo, ogród, dom

remont mieszkania w kamienicy
Budownictwo

Remont wart wyrzeczeń

W miarę postępującej rewitalizacji polskich miast, coraz popularniejszą inwestycją staje się ratowanie dawnych kamienic. Niegdyś tętniące życiem budowle w centrach miast są dziś często opuszczone i mocno zniszczone. Opłacalną i ciekawą opcją jest więc wykup mieszkania w takiej kamienicy, bowiem jest ono przeniknięte historią miejsca duchem czasu a częstokroć znajduje się blisko centrum w korzystnej lokalizacji. Jak więc wykonać remont mieszkania w kamienicy?

Kolejność czynności

Remont należy rozpocząć od uzyskania niezbędnych pozwoleń. Przede wszystkim należy zorientować się czy kamienica jest wpisana do rejestru zabytków. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na internetowy katalog prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jeśli kamienica faktycznie jest objęta ochroną przez konserwatora zabytków większy remont wymagać będzie szczegółowych pozwoleń budowlanych oraz prawdopodobnie konsultacji z organami konserwatora. Jeśli zaś kamienica na takiej liście nie figuruje uzyskanie pozwolenia na remont zależeć będzie od jego skali.

Mały remont polegający jedynie na zmianach pokrycia ścian, podłogi czy wymianie urządzeń sanitarnych wymagać będzie jedynie zgłoszenia do nadzoru budowlanego. W przypadku generalnego remontu polegającego na wymianie i likwidacji ścian wewnętrznych, podnoszeniu kondygnacji czy podwieszeniu balkonu należy uzyskać w nadzorze budowlanym pełnoprawne pozwolenie budowlane. Wiąże się to ze sporządzeniem pełnej dokumentacji nie wyłączając wykonania projektu wszystkich zmian w budynku.

Kosztorys i kolejność prac

Następnym krokiem jest szczegółowe rozplanowanie prac oraz sporządzenie kosztorysu. Kolejność prac najlepiej przygotować przy konsultacji z inżynierem względnie majstrem, który pomoże nam dokładnie oszacować jakich zmian wymaga wnętrze by służyło nam przez długi czas bez konieczności ciągłych poprawek. Co do planowania kosztów, po każdej zapisanej na liście czynności należy oszacować jej wstępny koszt wraz z cenami materiałów i robocizny. Przy rosnącej inflacji należy koszty szacować z dużym nadmiarem tak by nie okazało się, że w trakcie realizacji inwestycji ceny materiałów budowlanych podrożały do tego stopnia, iż nie uda się za przygotowane środki przeprowadzić remontu.

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi podczas remontu wnętrz w kamienicy powinny być przegląd i wymiany istniejących sieci instalacji energetycznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej a w miarę potrzeb również telekomunikacyjnej. Kolejnymi krokami będzie odnowienie ścian i podłóg wraz z montażem urządzeń sanitarnych. Należy pamiętać, że remont generalny wymagać może całkowitego zerwania istniejących tynków, instalacji i pokrycia podłogowego i położenia nowych najlepiej więc do prac wybrać specjalistyczną ekipę, która zajmie się tymi czynnościami w sposób profesjonalny.